Ogonki w LaTeXu 2e

Nowe wersje LaTeXa (tzw. wersja 2e) standardowo pozwalają na pisanie z ogonkami. Dodatkowo, LaTeX jest jednym z rzadkich programów które przekonają standardowe drukarki ze standardowymi czcionkami, żeby drukowały ogonki poprawnie.

Żeby móc pisać z ogonkami, należy do preambuły dokumentu dodać zaklęcie:

\usepackage{t1enc}
Po tym, ogonki będą dostępne poprzez hasło \k; na przykład,
Czy pami\k{e}tasz jak ze mn\k{a} ta\'nczy\l{}a\'s Walca\ldots
Zadziwiającą rzeczą jest że to działa nie tylko z czcionkami TeXa, ale także n.p. z Times.

Oczywiście, nikt tak nie chce pisać. Nowy LaTeX pozwala więc na wprowadzanie tekstów prosto w ISO-8859-2; wystarczy napisać

\usepackage[latin2]{inputenc}
...
Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłaś walca\ldots

Do tego, LaTeX może przestrzegać reguły polskiej typografii oraz cięcia słów. Wystarczy po to dopisać:

\usepackage[polish]{babel}

Lewy cudzysłów jest w niektórych czcionkach (n.p. DC lub EC) dostępny poprzez podwójny przecinek: ",,". W czcionkach które tego znaku nie mają (n.p. Times) wyjdą dwa przycinki, co wygląda stosunkowo dobrze.

Oto cały przykład:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{t1enc}
\usepackage{times}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\begin{document}
,,Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłaś walca\ldots''
\end{document}


Juliusz Chroboczek, <jec@dcs.ed.ac.uk>