Ogonki a Postscript

Bardziej techniczne informacje o drukowaniu tekstów po Polsku w Postscripcie.

Do drukowania z Netscape, Mosaic oraz MP (mail printer) w Latin-2 na maszynach Unixowych nadaje się program ogonkify który znajdziesz (lokalnie) w pliku ogonkify.tar.gz (pakiet zawiera dokumentację). Opis programu ogonkify, oraz najnowszą jego wersję, znajdziesz za morzami.

Do drukowania zwykłych tekstów doskonale nadaje się program a2ps Akima Demaille. Poczynając od wersji 4.7.21, a2ps automatycznie używa czcionek ogonkify. Więcej informacji o a2ps znajdziesz na stronie a2ps.


Juliusz Chroboczek <jec@dcs.ed.ac.uk>